So sánh Đồng hồ Casio LTP-V300D-4AUDF vs Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF

Đồng hồ Casio LTP-V300D-4AUDF
Chỉ từ 1.303.200đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF
Chỉ từ 908.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ Casio LTP-V300D-4AUDF
Đồng hồ Casio LTP-V300D-4AUDF
Chỉ từ
1.303.200₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF
Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF
Chỉ từ
908.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết