So sánh Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF vs Đồng hồ Casio MTP-V300D-2AUDF

Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF
Chỉ từ 1.141.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio MTP-V300D-2AUDF
Chỉ từ 1.141.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Mặt số
Dây đeo
Thông tin thêm
Vỏ máy
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Mặt số

Dây đeo

Thông tin thêm

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF
Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF
Chỉ từ
1.141.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio MTP-V300D-2AUDF
Đồng hồ Casio MTP-V300D-2AUDF
Chỉ từ
1.141.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết