So sánh Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF vs Đồng hồ Casio LTP-V300D-1A2UDF

Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF
Chỉ từ 1.141.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-V300D-1A2UDF
Chỉ từ 1.141.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số
Dây đeo
Vỏ máy

Cơ bản

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF
Đồng hồ Casio LTP-V300D-2AUDF
Chỉ từ
1.141.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-V300D-1A2UDF
Đồng hồ Casio LTP-V300D-1A2UDF
Chỉ từ
1.141.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết