So sánh Đồng hồ Casio LTP-V005D-2B3UDF vs Đồng hồ SK - 11K0039L02SK

Đồng hồ Casio LTP-V005D-2B3UDF
Chỉ từ 688.500đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Chỉ từ 550.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ Casio LTP-V005D-2B3UDF
Đồng hồ Casio LTP-V005D-2B3UDF
Chỉ từ
688.500₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Chỉ từ
550.000₫
Xem chi tiết