So sánh Đồng hồ Casio LTP-V004D-7B2UDF vs Đồng hồ Casio LTP-V004G-7BUDF

Đồng hồ Casio LTP-V004D-7B2UDF
Chỉ từ 799.200đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-V004G-7BUDF
Chỉ từ 1.007.200đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Casio LTP-V004D-7B2UDF
Đồng hồ Casio LTP-V004D-7B2UDF
Chỉ từ
799.200₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-V004G-7BUDF
Đồng hồ Casio LTP-V004G-7BUDF
Chỉ từ
1.007.200₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết