So sánh Đồng hồ Casio LTP-2088L-2AVDF vs Đồng hồ Freelook FL.1.10066.4

Đồng hồ Casio LTP-2088L-2AVDF
Chỉ từ 1.589.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Freelook FL.1.10066.4
Chỉ từ 1.560.000đ
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Casio LTP-2088L-2AVDF
Đồng hồ Casio LTP-2088L-2AVDF
Chỉ từ
1.589.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Freelook FL.1.10066.4
Đồng hồ Freelook FL.1.10066.4
Chỉ từ
1.560.000₫
Xem chi tiết