So sánh Đồng hồ SK - 11K0081L01SK vs Đồng hồ casio LTP-1335D-1A2VDF

Đồng hồ SK - 11K0081L01SK
Chỉ từ 990.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ casio LTP-1335D-1A2VDF
Chỉ từ 1.144.800đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Thông tin thêm

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0081L01SK
Đồng hồ SK - 11K0081L01SK
Chỉ từ
990.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ casio LTP-1335D-1A2VDF
Đồng hồ casio LTP-1335D-1A2VDF
Chỉ từ
1.144.800₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết