So sánh Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF vs Đồng hồ Kitten - T5_PK

Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF
Chỉ từ 2.470.300đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Kitten - T5_PK
Chỉ từ 2.490.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm
Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF
Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF
Chỉ từ
2.470.300₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Kitten - T5_PK
Đồng hồ Kitten - T5_PK
Chỉ từ
2.490.000₫
Xem chi tiết