So sánh Đồng Hồ Ferrari 0860010 vs Đồng hồ casio EFV-540D-7AVUDF

Đồng Hồ Ferrari 0860010
Chỉ từ 1.440.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ casio EFV-540D-7AVUDF
Chỉ từ 1.793.400đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Cơ bản
Mặt số

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Cơ bản

Mặt số

Đồng Hồ Ferrari 0860010
Đồng Hồ Ferrari 0860010
Chỉ từ
1.440.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ casio EFV-540D-7AVUDF
Đồng hồ casio EFV-540D-7AVUDF
Chỉ từ
1.793.400₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết