So sánh Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF vs Đồng hồ Casio EFV-120DB-2AVUDF

Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF
Chỉ từ 2.470.300đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio EFV-120DB-2AVUDF
Chỉ từ 2.470.300đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF
Đồng hồ Casio EFV-C100D-1BVDF
Chỉ từ
2.470.300₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio EFV-120DB-2AVUDF
Đồng hồ Casio EFV-120DB-2AVUDF
Chỉ từ
2.470.300₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết