So sánh Đồng hồ Casio EFR-539L-7CVUDF vs Đồng hồ Citizen BI1050-56A

Đồng hồ Casio EFR-539L-7CVUDF
Chỉ từ 3.178.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Citizen BI1050-56A
Chỉ từ 2.205.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Casio EFR-539L-7CVUDF
Đồng hồ Casio EFR-539L-7CVUDF
Chỉ từ
3.178.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Citizen BI1050-56A
Đồng hồ Citizen BI1050-56A
Chỉ từ
2.205.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết