So sánh Đồng hồ Casio BLX-570-6DR vs Đồng hồ Freelook FL.2.10146.2

Đồng hồ Casio BLX-570-6DR
Chỉ từ 1.456.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Freelook FL.2.10146.2
Chỉ từ 447.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Vỏ máy
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Vỏ máy

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ Casio BLX-570-6DR
Đồng hồ Casio BLX-570-6DR
Chỉ từ
1.456.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Freelook FL.2.10146.2
Đồng hồ Freelook FL.2.10146.2
Chỉ từ
447.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết