So sánh Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF vs Đồng hồ Casio AEQ-110BW-9AVDF

Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF
Chỉ từ 928.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio AEQ-110BW-9AVDF
Chỉ từ 1.342.400đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF
Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF
Chỉ từ
928.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio AEQ-110BW-9AVDF
Đồng hồ Casio AEQ-110BW-9AVDF
Chỉ từ
1.342.400₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết