So sánh Đồng Hồ Citizen EW3254-87A vs Đồng Hồ Bulova 98C127

Đồng Hồ Citizen EW3254-87A
Chỉ từ 6.020.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Bulova 98C127
Chỉ từ 8.500.000đ
Xem chi tiết
Thông tin thêm
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Mặt số

Thông tin thêm

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng Hồ Citizen EW3254-87A
Đồng Hồ Citizen EW3254-87A
Chỉ từ
6.020.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Bulova 98C127
Đồng Hồ Bulova 98C127
Chỉ từ
8.500.000₫
Xem chi tiết