So sánh Đồng hồ Casio GBD-800LU-1DR vs Đồng Hồ Bulova 97F55

Đồng hồ Casio GBD-800LU-1DR
Chỉ từ 2.418.500đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Bulova 97F55
Chỉ từ 4.900.000đ
Xem chi tiết
Thông tin thêm
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số

Thông tin thêm

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Đồng hồ Casio GBD-800LU-1DR
Đồng hồ Casio GBD-800LU-1DR
Chỉ từ
2.418.500₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Bulova 97F55
Đồng Hồ Bulova 97F55
Chỉ từ
4.900.000₫
Xem chi tiết