So sánh Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B vs Đồng Hồ Bulova 97B154

Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B
Chỉ từ 5.080.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Bulova 97B154
Chỉ từ 7.200.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B
Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B
Chỉ từ
5.080.000₫
Xem chi tiết
Đồng Hồ Bulova 97B154
Đồng Hồ Bulova 97B154
Chỉ từ
7.200.000₫
Xem chi tiết