So sánh Đồng Hồ Citizen EM0410-58E vs Đồng Hồ Bulova 97B154

Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Chỉ từ 3.570.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Bulova 97B154
Chỉ từ 7.200.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Chỉ từ
3.570.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Bulova 97B154
Đồng Hồ Bulova 97B154
Chỉ từ
7.200.000₫
Xem chi tiết