So sánh Đồng Hồ Citizen EW3254-87A vs Đồng hồ Bulova 97A127

Đồng Hồ Citizen EW3254-87A
Chỉ từ 6.020.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Bulova 97A127
Chỉ từ 9.100.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng
Vỏ máy

Dây đeo

Cơ bản

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Đồng Hồ Citizen EW3254-87A
Đồng Hồ Citizen EW3254-87A
Chỉ từ
6.020.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Bulova 97A127
Đồng hồ Bulova 97A127
Chỉ từ
9.100.000₫
Xem chi tiết