So sánh Đồng Hồ Citizen EM0410-58E vs Đồng Hồ Bulova 96C127

Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Chỉ từ 3.570.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Bulova 96C127
Chỉ từ 7.200.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Chỉ từ
3.570.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Bulova 96C127
Đồng Hồ Bulova 96C127
Chỉ từ
7.200.000₫
Xem chi tiết