So sánh Đồng hồ Skmei - 1412BKWT vs Đồng hồ Casio MW-240-7EVDF

Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ 199.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio MW-240-7EVDF
Chỉ từ 381.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ
199.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio MW-240-7EVDF
Đồng hồ Casio MW-240-7EVDF
Chỉ từ
381.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết