So sánh Đồng hồ Casio GMA-S140-8ADR

Cơ bản
Thông tin thêm
Vỏ máy
Dây đeo
Mặt số
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Thông tin thêm

Vỏ máy

Dây đeo

Mặt số

Điểm đặc trưng