Samsung Galaxy S22 giá sốc chỉ 12.99 triệu

Xem chi tiết

SIM “Data thả ga - Phê pha lướt web”

Sim MobiFone Super Data 1T

Xem chi tiết

 • Không giới hạn data

  5GB/ngày tốc độ cao

 • Có hỗ trợ eSIM
 • Tháng đầu: Miễn Phí, tháng thứ 2-12: 90.000đ/ tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: MAX90

Sim MobiFone Super Data 3T

Xem chi tiết

 • Không giới hạn data

  5GB/ngày tốc độ cao

 • Có hỗ trợ eSIM
 • 3 Tháng đầu: Miễn Phí
 • Phí gói: 270.000đ/ 3 tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: 3MAX90

Sim MobiFone Super Data 8T

Xem chi tiết

 • Không giới hạn data

  6GB/ngày tốc độ cao

 • Có hỗ trợ eSIM
 • 8 Tháng đầu: Miễn Phí
 • Phí gói: 540.000đ/ 8 tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: 6MAX90

Sim MobiFone Super Data 16T

Xem chi tiết

 • Không giới hạn data

  6GB/ngày tốc độ cao

 • Có hỗ trợ eSIM
 • 16 Tháng đầu: Miễn Phí
 • Phí gói: 1.080.000đ/ 16 tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: 12MAX90

Sim MobiFone Siêu Data 1T

Xem chi tiết

 • Không giới hạn data

  2GB/ngày tốc độ cao

 • Có hỗ trợ eSIM
 • Phí gói: Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 60.000đ/ tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: CFD60

Sim MobiFone Siêu Data 12T

Xem chi tiết

 • Không giới hạn data

  2GB/ngày tốc độ cao

 • Có hỗ trợ eSIM
 • 14 Chu kỳ đầu: Miễn Phí
 • Phí gói 720.000đ/ 14 chu kỳ
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: 12CFD60

esim MobiFone Max Data 1T

Xem chi tiết

 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao

 • Tên gói cước: EVIP1
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 290.000đ/ tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Thánh Phượt 20D

Xem chi tiết

 • 3GB

  Data/ ngày

 • 10 phút gọi

  Quốc tế

 • 15 phút gọi

  Nội địa

 • Sim DU LỊCH
 • Miễn phí 10 phút gọi quốc tế,15 phút gọi nội địa
 • Miễn phí gọi cho thuê bao Thánh Phượt.
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim VNM Siêu Vip

Xem chi tiết

 • 2 GB

  Data/ngày (trong 30 ngày đầu)

 • Chỉ bán kèm kho số đẹp VNMB TT
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Thánh Lướt

Xem chi tiết

 • 6GB

  Data/ ngày

 • Free SMS

  Nội mạng

 • Phí gói: 69.000đ/tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim Viettel ST90N

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ngày

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: ST90N
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 90.000đ/ tháng
 • Phạm vi: toàn quốc
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim Viettel 12ST90N

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ngày

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: 12ST90N
 • MIỄN PHÍ 12 tháng, không cần nạp thêm tiền
 • Phạm vi: toàn quốc
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

SIM “Gọi thả ga- data thoải mái”

Sim MobiFone MFSHOP90 1T

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ngày

 • 1500 phút

  Nội mạng

 • 50 phút

  Ngoại mạng

 • Có hỗ trợ eSIM
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 90.000đ/ tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: MFSHOP90

Sim MobiFone Siêu Trùm 1T

Xem chi tiết

 • 6 GB

  Data/ngày

 • 1000 phút

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Có hỗ trợ eSIM
 • Phí gói: Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2: 120.000đ/ tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: CC120K

Sim MobiFone CC150K 1T

Xem chi tiết

 • 7GB

  Data/ngày

 • 1000 phút

  Nội mạng

 • 150 phút

  Ngoại mạng

 • Có hỗ trợ eSIM
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2: 150.000đ/ tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Tên gói cước: CC150K

Sim Vinaphone Combo 120 14T

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/ngày

 • 1500 phút

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: 14VD120
 • 14 chu kỳ đầu: miễn phí
 • Phí gói 1.440.000 đ/ 14 chu kỳ
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim Vinaphone Combo 120 3T

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/ngày

 • 1500 phút

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: 3VD120
 • 3 chu kỳ đầu: miễn phí
 • Phí gói 360.000 đ/ 3 chu kỳ
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim Vinaphone Combo 120 7T

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/ngày

 • 1500 phút

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: 7VD120
 • 7 chu kỳ đầu: miễn phí
 • Phí gói 720.000 đ/ 7 chu kỳ
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim Vinaphone Combo 89 7T

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ngày

 • 1500 phút

  Nội mạng

 • 50 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: 6VD89P
 • 7 chu kỳ đầu: miễn phí
 • Phí gói 534.000 đ/ 7 chu kỳ
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim Vinaphone Combo 89 14T

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ngày

 • 1500 phút

  Nội mạng

 • 50 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: 6VD89P
 • 14 chu kỳ đầu: miễn phí
 • Phí gói 1.068.000 đ/ 14 chu kỳ
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Thánh Sim Hero

Xem chi tiết

 • 3GB

  Data/ ngày

 • Miễn phí Gọi & SMS

  Nội mạng

 • 10 phút

  Ngoại mạng

 • Phí gói: 29.000đ/tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Thánh Tám

Xem chi tiết

 • 4.5GB

  Data/ ngày

 • Miễn phí < 60 phút

  Nội mạng

 • 55 Phút

  Ngoại mạng

 • Miễn phí tháng đầu
 • Phí gói: 59.000đ/tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim VNM FPT 3T

Xem chi tiết

 • 100 GB

  Data/ tháng

 • Miễn phí

  Nội mạng

 • Miễn phí 15 phút/3 tháng

  Ngoại mạng

 • 90 ngày đầu miễn phí
 • Phí gia hạn: 200.000đ/ 90 ngày
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim VNM FPT 6T

Xem chi tiết

 • 8,5 GB

  Data/ngày

 • Miễn phí

  Nội mạng

 • Miễn phí 50 phút/6 tháng

  Ngoại mạng

 • 180 ngày đầu miễn phí
 • Phí gia hạn: 350.000đ/ 180 ngày
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Sim VNM FPT 12T

Xem chi tiết

 • 10 GB

  Data/ngày

 • Miễn phí

  Nội mạng

 • Miễn phí 100 phút/12 tháng

  Ngoại mạng

 • Phí gia hạn: 600.000đ
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Thần Tám 79 Itel 1T

Xem chi tiết

 • 3GB

  Data/ ngày

 • 1000 phút

  Nội mạng

 • Có hỗ trợ eSIM
 • Phí gói: 79.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên
 • Tặng thẻ nạp 50,000đ

Thần Tám 49 Itel 1T

Xem chi tiết

 • 1GB

  Data/ ngày

 • 500 phút

  Nội mạng

 • Tháng đầu: Miễn Phí. Từ tháng thứ 2 : 49.000đ/tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ

Alo Max 120 Viettel 1T

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ ngày

 • Miễn phí < 20 phút

  Nội mạng

 • 50 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: V120N
 • Tháng đầu: Miễn phí. Tháng 2 - 12: 120.000đ/tháng.
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Chỉ bán tại các khu vực tỉnh theo quy định của nhà mạng Viettel

Viettel Alo Max 90 1T

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ ngày

 • Miễn phí < 20 phút

  Nội mạng

 • 50 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: V120Z
 • Tháng đầu: Miễn phí - Phí gói gia hạn 90.000đ/ tháng
 • Tặng thẻ nạp 50.000đ
 • Chỉ bán tại các khu vực theo quy định nhà mạng Viettel

Viettel 0Đ

Xem chi tiết

  • Sim nghe gọi cơ bản
  • Chưa có gói cước tháng đầu
  • Giá cước gọi và tin nhắn áp dụng theo phí nhà mạng
  • Tặng thẻ nạp 50.000đ
  • Tên gói cước: TOM690_12_KC

  Sim MobiFone 0đ

  Xem chi tiết

   • Có hỗ trợ eSIM
   • Sim nghe gọi cơ bản
   • Chưa có gói cước tháng đầu
   • Giá cước gọi và tin nhắn áp dụng theo phí nhà mạng
   • Tặng thẻ nạp 50.000đ

   Sim Itelecom 0đ

   Xem chi tiết

    • Sim nghe gọi cơ bản
    • Chưa có gói cước tháng đầu
    • Giá cước gọi và tin nhắn áp dụng theo phí nhà mạng
    • Tặng thẻ nạp 50.000đ

    MUA MÃ THẺ CÀO

    Bước 1: Chọn nhà mạng

    Bước 2: Chọn mệnh giá thẻ

    Giảm 2% cho thẻ mệnh giá từ 100.000đ trở lên

    Bước 3: Nhập thông tin để nhận mã thẻ

    THẺ NẠP DATA

    Bước 1: Chọn nhà mạng

    Bước 2: Chọn dung lượng data

    Nạp thẻ: *191*68*Mã thẻ# OK (áp dụng TB trả trước).
    Kiểm tra: KTTK gửi 191

    Bước 3: Nhập thông tin để nhận mã thẻ

    MUA THẺ GAME

    Bước 1: Chọn nhà phát hành

    Bước 2: Chọn mệnh giá thẻ

    Giảm 2% cho thẻ mệnh giá từ 100.000đ trở lên

    Bước 3: Nhập thông tin để nhận mã thẻ

    Thủ tục đăng ký SIM

    • Theo quy định của nhà mạng, hồ sơ đăng ký gồm:
    • 1. Bản gốc CMND hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) của chủ thuê bao.
    • 2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao (nhân viên cửa hàng sẽ hỗ trợ chụp cho khách tại thời điểm giao dịch).

    Dịch vụ sim Tại FPT

    VIETTEL: Áp dụng trên toàn quốc.

    - Đổi sim 4G miễn phí.


    VIETNAMOBILE: Áp dụng trên toàn quốc.

    - Đăng ký thông tin chính chủ sim kích hoạt mới tại FPT Shop.

    - Đổi sim trả trước 3G lên 4G.


    ITELECOM: Áp dụng trên toàn quốc.

    - Đăng ký thông tin chính chủ sim kích hoạt mới tại FPT Shop.

    Tổng đài nhà mạng

    • Tổng đài 24/24:

     1800.8098 - 1800.8168 - 1800.8119 - 1800.8000

    • Đường dây nóng:

     0989.198.198 - 0983.198.198

    • Các đầu số nhận biết:

     096 - 097 - 098 - 086 - 03

    • Tổng đài 24/24:

     9090 - 1800.1090 - 9393

    • Đường dây nóng:

     0904.144.144 - 0905.144.144 - 0908.144.144

    • Các đầu số nhận biết:

     090 - 093 - 089 - 07

    • Tổng đài 24/24:

     1800.1091

    • Đường dây nóng:

     0912.481.111 - 0914.181.111 - 0918.681.111

    • Các đầu số nhận biết:

     091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

    • Tổng đài 24/24:

     789 - 123

    • Đường dây nóng:

     0922.789.789 - 0922.123.123 - 0922.360.360

    • Các đầu số nhận biết:

     092 - 05

    • Tổng đài 24/24:

     199 - 186 - 123

    • Đường dây nóng:

     0993.196.196

    • Tổng đài 24/24:

     1900 1087

    • Các đầu số nhận biết:

     087

    Tổng đài game

    • Tổng đài:

     1900.1282

    • Đường dây nóng:

     028.7106.1232

    • Tổng đài:

     1900.561558

    • Tổng đài:

     1900.6611

    • Tổng đài:

     1900.636452

    • Tổng đài:

     1900.6639

    • Tổng đài:

     1900.1104

    • Tổng đài:

     1900.6855

    • Tổng đài:

     1900.545419

    • Tổng đài:

     1900.545482

    • Đường dây nóng:

     0982.805.870

    • Tổng đài:

     1900.633983

    • Tổng đài:

     1900.1530

    • Tổng đài:

     0934.404.054