Các sản phẩm Sản phẩm mã code

Sắp xếp theo:

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 120 ngày

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 30 ngày

50.000

FPT Play - Gói Phim đặc sắc 30 ngày

50.000

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 30 ngày

50.000

Khuyến mại:

 • Càng mua càng rẻ:
 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play - Gói Phim đặc sắc 60 ngày

100.000

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 60 ngày

100.000

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 60 ngày

100.000

FPT Play - Gói K+ 01 tháng

125.000

Khuyến mại:

 • Càng mua càng rẻ:
 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 120 ngày

200.000

FPT Play - Gói Phim đặc sắc 120 ngày

200.000

FPT Play - Gói K+ 03 tháng

375.000

FPT Play - Gói K+ 04 tháng

500.000

Code - Online Gói Kênh Giải Trí - Truyền Hình FPT Play - 365 ngày

500.000

Khuyến mại:

Càng mua càng rẻ:

 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play – Gói Phim đặc sắc 365 ngày

500.000

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 365 ngày

500.000

FPT Play - Gói K+ 06 tháng

750.000