Các sản phẩm Sạc dự phòng

Sắp xếp theo:

Sạc dự phòng Icore 5000mAh

190.000

Sạc dự phòng Unik 5000mAh

190.000

Sạc dự phòng Unik 5000mAh (New)

190.000

Sạc dự phòng Yoobao 5600mAh

250.000

Sạc dự phòng Maxco 5200mAh (Jewel)

250.000

Sạc dự phòng Veger S6 6000mAh

290.000

Sạc dự phòng Yoobao 6000 mAh

290.000

Sạc dự phòng Nấm Lùn 8000mAh

290.000

Sạc dự phòng Veger V60 6000mAh (Full moon)

320.000

Sạc dự phòng Maxco 7000mAh

320.000

Sạc dự phòng Unik 8000mAh

320.000

Sạc dự phòng Iwalk 3300mAh (lightning)

450.000

Sạc dự phòng Maxco 8000mAh (Ultra slim)

450.000

Sạc dự phòng Maxco 8000mAh (Discovery)

450.000

Sạc dự phòng Maxco 10000mAh (Fancy chấm bi)

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Sạc dự phòng Maxco 10000mAh

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Sạc dự phòng Yoobao 10200mAh

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Sạc dự phòng Unik 10000mAh

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Sạc dự phòng Yoobao 10000mAh (Target)

590.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Sạc dự phòng Yoobao 10000 mAh

590.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik