Sạc cáp

Cáp USB-C to Lightning ivalue Unitary TPE 0.3m

Cáp sạc Nhựa, Kim loại
85.000 ₫
169.000 ₫

Cáp Lightning UmeTravel Military fibre C1 2m

Cáp sạc Sợi fibre
197.000 ₫
219.000 ₫

Cáp Lightning ivalue TPE 0.3m

Cáp sạc Nhựa, Kim loại
55.000 ₫
79.000 ₫

Cáp 3 trong 1 Lightning - Type C - Micro ivalue Knit 1m

Cáp sạc đa năng Nhựa
215.000 ₫
239.000 ₫

Cáp 2 trong 1 Lightning-Micro ivalue Knit 1m

Cáp sạc đa năng Nhựa
179.000 ₫
199.000 ₫

Combo cáp Lightning 0.2/1/2m ivalue Fishtail

Combo cáp Vỏ dù, Kim loại, Nhựa
65.000 ₫
129.000 ₫

Combo cáp Type-C 0.2/1/2m ivalue Fishtail

Combo cáp Vỏ dù, Kim loại, Nhựa
75.000 ₫
149.000 ₫

Combo cáp Micro 0.2/1/2m ivalue Fishtail

Combo cáp Nhựa, Vỏ dù, Kim loại
65.000 ₫
129.000 ₫

Cáp Lightning UmeTravel UL2 MFI 1m

Cáp sạc Nylon
245.000 ₫
350.000 ₫

Cáp Lightning UmeTravel UL3 MFI 1m

Cáp sạc Nylon
245.000 ₫
350.000 ₫

Cáp Lightning UmeTravel UL1 MFI 1m

Cáp sạc Vỏ dù
245.000 ₫
350.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning UmeTravel Nylon braided CL1 1m

Cáp chuyển đổi Nylon
135.000 ₫
169.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning MFI UmeTravel Nylon braided MF1 1m

Cáp chuyển đổi Nylon
245.000 ₫
269.000 ₫