Sạc cáp

Củ sạc nhanh UmeTravel 45W A8 2 cổng

Adapter sạc Nhựa
719.000 ₫
799.000 ₫

Củ sạc nhanh UmeTravel 18W A4 2 cổng

Adapter sạc Nhựa
719.000 ₫
799.000 ₫

Củ sạc nhanh UmeTravel 18W A3X 1 cổng

Adapter sạc Nhựa
315.000 ₫
350.000 ₫

Củ sạc nhanh UmeTravel 18W A3 1 cổng

Adapter sạc Nhựa
315.000 ₫
350.000 ₫

Củ sạc nhanh UmeTravel 20W A6 1 cổng

Adapter sạc Nhựa
240.000 ₫
400.000 ₫

Sạc liền cáp Micro UmeTravel A5 2A

Sạc liền cáp Nhựa
205.000 ₫
229.000 ₫

Củ sạc UmeTravel 4W A1 2.1A

Adapter sạc Nhựa
189.000 ₫
209.000 ₫

Combo cáp Type-C 0.2/1/2m ivalue Fishtail

Combo cáp Vỏ dù, Kim loại, Nhựa
75.000 ₫
149.000 ₫

Combo cáp Lightning 0.2/1/2m ivalue Fishtail

Combo cáp Vỏ dù, Kim loại, Nhựa
65.000 ₫
129.000 ₫

Combo cáp Micro 0.2/1/2m ivalue Fishtail

Combo cáp Nhựa, Kim loại, Vỏ dù
65.000 ₫
129.000 ₫