Sạc cáp

Củ sạc nhanh 25w Samsung USB-C

Adapter sạc Nhựa
490.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning (2m)

Cáp sạc
899.000 ₫
999.000 ₫

Cáp USB-C to HDMI Multiport

Cáp Hub Nhựa
2.499.000 ₫

Cáp USB-C to SD Card Reader

Cáp chuyển đổi
1.599.000 ₫

Cáp chuyển đổi USB-C to 3.5mm

Cáp chuyển đổi
299.000 ₫

Sạc 30W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
1.499.000 ₫

Sạc 61W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
2.299.000 ₫

Sạc 87W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
2.499.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning (1m)

Cáp sạc
499.000 ₫
599.000 ₫

Cáp USB-C to USB

Cáp chuyển đổi
799.000 ₫

Cáp USB-C to VGA Multiport

Cáp chuyển đổi
2.499.000 ₫