Sạc cáp

Sạc ô tô có dây cổng Micro ivalue MT-WC-002 Đen

Sạc ô tô Nhựa chống cháy
160.000 ₫
229.000 ₫

Sạc ô tô có dây cổng Lightning ivalue MT-WC-002 Đen

Sạc ô tô Nhựa chống cháy
195.000 ₫
279.000 ₫

Sạc ô tô có dây cổng Type-C ivalue MT-WC-002 Đen

Sạc ô tô Nhựa chống cháy
195.000 ₫
279.000 ₫

Adapter Sạc 2A ivalue MT-C-010

Adapter sạc Nhựa chống cháy
209.000 ₫

Sạc ô tô 2 cổng QuickCharge ivalue MT-CC-001 Xám

Sạc ô tô Nhựa
244.000 ₫
349.000 ₫

Củ sạc nhanh 25w Samsung USB-C

Adapter sạc Nhựa
490.000 ₫

Bộ sạc nhanh 45w Samsung USB-C

Adapter sạc Nhựa cứng
990.000 ₫