Sạc cáp

Adapter Sạc nhanh 1 cổng UMETRAVEL A6 20W

Adapter sạc Nhựa
223.300 ₫
319.000 ₫

Cáp Micro 1m UMETRAVEL Military fibre C3M

Cáp sạc Sợi fibre
104.300 ₫
149.000 ₫

Cáp Micro 1m UMETRAVEL C2-MO

Cáp sạc dây dù
104.300 ₫
149.000 ₫

Sạc 96W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
2.490.000 ₫

Adapter Sạc liền cáp Micro 2A UMETRAVEL A5

Sạc liền cáp Nhựa
160.300 ₫
229.000 ₫

Cáp Micro 1m UmeTravel Military fibre C1

Cáp sạc Sợi fibre
104.300 ₫
149.000 ₫

Cáp Micro 2m UmeTravel Military fibre C1

Cáp sạc Sợi fibre
139.300 ₫
199.000 ₫

Cáp USB-C to HDMI Multiport

Cáp Hub Nhựa
2.490.000 ₫

Cáp USB-C to SD Card Reader

Cáp chuyển đổi
1.590.000 ₫

Cáp chuyển đổi USB-C to 3.5mm

Cáp chuyển đổi
290.000 ₫