Sạc cáp

Bộ sạc nhanh kèm cáp 15w Samsung USB-C

Combo Adapter và cáp Nhựa
320.000 ₫

Sạc 67W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
1.999.000 ₫
Sạc 140W USB-C Power Adapter
Hàng sắp về

Sạc 140W USB-C Power Adapter

Combo Adapter và cáp
2.999.000 ₫

Củ sạc nhanh 25w Samsung USB-C

Adapter sạc Nhựa
490.000 ₫

Sạc nhanh 20W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
549.000 ₫
599.000 ₫

Bộ sạc nhanh 45w Samsung USB-C

Adapter sạc Nhựa cứng
990.000 ₫

Sạc 30W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
1.499.000 ₫

Sạc 61W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
2.299.000 ₫

Sạc 87W USB-C Power Adapter

Adapter sạc
2.499.000 ₫

Sạc 45W Magsafe 2 Macbook Air

Combo Adapter và cáp
2.499.000 ₫

Sạc 85W Magsafe 2 Macbook Pro 15

Combo Adapter và cáp
2.499.000 ₫

Sạc 12W USB Power Adapter

Adapter sạc
599.000 ₫

Sạc 5W USB Power Adapter

Adapter sạc
429.000 ₫
499.000 ₫