Sạc cáp

Cáp chuyển đổi USB-C to 3.5mm

Cáp chuyển đổi
299.000 ₫

Sạc 5W USB Power Adapter

Adapter sạc
499.000 ₫

Sạc 12W USB Power Adapter

Adapter sạc
599.000 ₫

Cáp USB-C to USB

Cáp chuyển đổi
799.000 ₫