Sạc cáp

Cáp Type-C ivalue ARC 1m Đỏ

19.000 ₫
169.000 ₫
Cáp sạc Kim loại, Nhựa, Vỏ dù Đầu ra: Type C, Đầu vào: USB Dây cáp chống rối Máy tính bảng, Điện thoại

Cáp Type-C ivalue ARC 1m Đỏ

19.000 ₫
169.000 ₫
Cáp sạc Kim loại, Nhựa, Vỏ dù Đầu ra: Type C, Đầu vào: USB Dây cáp chống rối Máy tính bảng, Điện thoại

Combo cáp Type-C 0.2/1/2m ivalue Fishtail

19.000 ₫
149.000 ₫
Combo cáp Nhựa, Kim loại, Vỏ dù Đầu ra: Type C, Đầu vào: USB Dây cáp chống rối Điện thoại, Máy tính bảng

Combo cáp Type-C 0.2/1/2m ivalue Fishtail

19.000 ₫
149.000 ₫
Combo cáp Nhựa, Kim loại, Vỏ dù Đầu ra: Type C, Đầu vào: USB Dây cáp chống rối Điện thoại, Máy tính bảng

Combo cáp Lightning 0.2/1/2m ivalue Fishtail

19.000 ₫
129.000 ₫
Combo cáp Nhựa, Vỏ dù, Kim loại Đầu ra: Lightning, Đầu vào: USB Dây cáp chống rối Điện thoại, Máy tính bảng

Combo cáp Lightning 0.2/1/2m ivalue Fishtail

19.000 ₫
129.000 ₫
Combo cáp Nhựa, Vỏ dù, Kim loại Đầu ra: Lightning, Đầu vào: USB Dây cáp chống rối Điện thoại, Máy tính bảng

Cáp USB-C to Lightning Anker PowerLine Select A8612 0.9m

119.000 ₫
450.000 ₫
Cáp chuyển đổi Nhựa Đầu ra: Lightning, Đầu vào: Type C Sạc nhanh chuẩn PD Điện thoại, Máy tính bảng

Cáp USB-C to Lightning Anker PowerLine Select A8613 1.8m

119.000 ₫
500.000 ₫
Cáp chuyển đổi Nhựa Đầu ra: Lightning, Đầu vào: Type C Sạc nhanh chuẩn PD Máy tính bảng, Điện thoại

Củ sạc nhanh Anker 20W Powerport III A2633

360.000 ₫
400.000 ₫
Adapter sạc Nhựa Type C Tương thích Quick Charge 3.0; Sạc nhanh 20W iPhone, Điện thoại, Máy tính bảng

Cáp USB-C to Lightning ivalue Unitary TPE 0.3m

19.000 ₫
169.000 ₫
Cáp sạc Kim loại, Nhựa Đầu ra: Lightning, Đầu vào: Type C Sạc; Truyền dữ liệu Điện thoại

Cáp USB-C to Lightning ivalue Unitary TPE 0.3m

19.000 ₫
169.000 ₫
Cáp sạc Kim loại, Nhựa Đầu ra: Lightning, Đầu vào: Type C Sạc; Truyền dữ liệu Điện thoại