Sạc cáp

Cáp USB-C to VGA Multiport Apple

1.849.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu ra: Type C, Đầu ra: USB, Đầu ra: VGA, Đầu vào: Type C Máy tính để bàn, Máy tính bảng, Laptop

Cáp USB-C to VGA Multiport Apple

1.849.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu ra: Type C, Đầu ra: USB, Đầu ra: VGA, Đầu vào: Type C Máy tính để bàn, Máy tính bảng, Laptop

Cáp USB-C to USB Apple

529.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu ra: USB, Đầu vào: Type C Máy tính bảng, Điện thoại

Cáp USB-C to USB Apple

529.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu ra: USB, Đầu vào: Type C Máy tính bảng, Điện thoại

Cáp chuyển đổi Apple USB-C to 3.5mm

289.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu ra: Jack 3.5 mm, Đầu vào: Type C Máy tính bảng

Cáp chuyển đổi Apple USB-C to 3.5mm

289.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu ra: Jack 3.5 mm, Đầu vào: Type C Máy tính bảng

Cáp USB-C to SD Card Reader Apple

1.599.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu vào: Type C, Đầu ra: SD Card Laptop, Máy tính bảng, Máy tính để bàn

Cáp USB-C to SD Card Reader Apple

1.599.000 ₫
Cáp chuyển đổi Đầu vào: Type C, Đầu ra: SD Card Laptop, Máy tính bảng, Máy tính để bàn

Cáp USB-C to USB-C 1m UMETRAVEL Nylon braided CC1

225.000 ₫
250.000 ₫
Cáp chuyển đổi Nylon Đầu ra: Type C, Đầu vào: Type C Truyền dữ liệu; Sạc Máy tính bảng, Điện thoại

Cáp USB-C to Lightning MFI UmeTravel Nylon braided MF1 1m

240.000 ₫
269.000 ₫
Cáp chuyển đổi Nylon Đầu vào: Type C, Đầu ra: Lightning Truyền dữ liệu; Sạc Máy tính bảng, Điện thoại