Sạc cáp từ 1 - 2 mét

Cáp Lightning 2m UME TRAVEL Military fibre C1

Cáp sạc Sợi fibre
175.000 ₫
219.000 ₫

Cáp Lightning 1.8m Anker PowerLine II

Cáp sạc Nhựa;kim loại
342.000 ₫
380.000 ₫

Cáp Lightning MFI 1m UMETRAVEL UL1

Cáp sạc dây dù
350.000 ₫