Sạc cáp nhanh

Cáp USB-C to Lightning Apple 2m

790.000 ₫
Cáp sạc Lightning, Type C Sạc nhanh; Truyền dữ liệu iPad, Điện thoại, Máy tính bảng, iPhone, Laptop, Máy tính để bàn, Mac

Cáp USB-C to Lightning Apple 2m

790.000 ₫
Cáp sạc Lightning, Type C Sạc nhanh; Truyền dữ liệu iPad, Điện thoại, Máy tính bảng, iPhone, Laptop, Máy tính để bàn, Mac

Cáp Type-C to Type-C Xiaomi 1.5m

199.000 ₫
229.000 ₫
Cáp sạc Nhựa Type C Sạc nhanh; Truyền dữ liệu Máy tính bảng, Điện thoại

Cáp Lightning Innostyle Jazzy MFI 1.5m

315.000 ₫
350.000 ₫
Cáp sạc Nhựa PVC Đầu vào: USB, Đầu ra: Lightning Sạc nhanh Máy tính bảng, Điện thoại

Cáp USB-C to Lightning MFI Innostyle PowerFlex 1.5m

440.000 ₫
490.000 ₫
Cáp sạc Vỏ dù, Nylon Đầu vào: Type C, Đầu ra: Lightning Sạc nhanh Máy tính bảng, Điện thoại

Cáp USB-C to USB-C Innostyle PowerFlex 1.5m

255.000 ₫
299.000 ₫
Cáp sạc Vỏ dù, Nylon Đầu vào: Type C, Đầu ra: Type C Sạc nhanh Máy tính để bàn, Máy tính bảng, Laptop, Điện thoại

Cáp USB-C to Magsafe 3 Cable Apple 2m

1.139.000 ₫
Cáp sạc Đầu vào: Type C, Đầu ra: Magsafe Charger Sạc nhanh Máy tính để bàn, Laptop