Sạc cáp dưới 1 mét

Cáp USB-C to USB-C ivalue Unitary TPE 0.3m

169.000 ₫
Cáp sạc Nhựa, Kim loại Đầu vào: Type C, Đầu ra: Type C Truyền dữ liệu, Sạc Điện thoại

Cáp USB-C to Lightning ivalue Unitary TPE 0.3m

169.000 ₫
Cáp sạc Nhựa, Kim loại Đầu vào: Type C, Đầu ra: Lightning Truyền dữ liệu, Sạc Điện thoại

Cáp Type-C ivalue TPE 0.3m

79.000 ₫
Cáp sạc Nhựa, Kim loại Đầu ra: Type C, Đầu vào: USB Sạc, Truyền dữ liệu Điện thoại, Máy tính bảng
Đăng Nhập Vào Tài Khoản