Sạc cáp dưới 1 mét

Cáp USB-C to USB-C ivalue Unitary TPE 0.3m

Cáp sạc Kim loại, Nhựa
85.000 ₫
169.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning ivalue Unitary TPE 0.3m

Cáp sạc Kim loại, Nhựa
85.000 ₫
169.000 ₫

Cáp Type-C ivalue TPE 0.3m

Cáp sạc Nhựa, Kim loại
55.000 ₫
79.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning Anker PowerLine+ II A8652 0.9m

Cáp chuyển đổi Vỏ dù
400.000 ₫
500.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning Anker PowerLine Select A8612 0.9m

Cáp chuyển đổi Nhựa
360.000 ₫
450.000 ₫