Sạc cáp dưới 1 mét

Cáp USB-C to USB-C ivalue Unitary TPE 0.3m

Cáp sạc Kim loại, Nhựa
85.000 ₫
169.000 ₫

Cáp USB-C to Lightning ivalue Unitary TPE 0.3m

Cáp sạc Kim loại, Nhựa
85.000 ₫
169.000 ₫

Cáp Lightning ivalue TPE 0.3m

Cáp sạc Nhựa, Kim loại
55.000 ₫
79.000 ₫

Cáp Type-C ivalue TPE 0.3m

Cáp sạc Nhựa, Kim loại
55.000 ₫
79.000 ₫

Cáp Micro ivalue TPE 0.3m

Cáp sạc Nhựa, Kim loại
55.000 ₫
79.000 ₫