Sạc cáp apple

Cáp USB to Lightning Apple 1m

529.000 ₫
Cáp sạc Đầu vào: USB, Đầu ra: Lightning Truyền dữ liệu; Sạc; Truy xuất dữ liệu hình ảnh iPhone, Máy tính bảng, Điện thoại, iPad

Cáp USB to Lightning Apple 1m

529.000 ₫
Cáp sạc Đầu vào: USB, Đầu ra: Lightning Truyền dữ liệu; Sạc; Truy xuất dữ liệu hình ảnh iPhone, Máy tính bảng, Điện thoại, iPad

Cáp USB-C to Lightning Apple 2m

790.000 ₫
Cáp sạc Lightning, Type C Sạc nhanh; Truyền dữ liệu iPad, Máy tính để bàn, Mac, Điện thoại, iPhone, Máy tính bảng, Laptop

Cáp USB-C to Lightning Apple 2m

790.000 ₫
Cáp sạc Lightning, Type C Sạc nhanh; Truyền dữ liệu iPad, Máy tính để bàn, Mac, Điện thoại, iPhone, Máy tính bảng, Laptop

Cáp USB-C to Lightning Apple Cable 1m 2021

529.000 ₫
Cáp sạc Đầu ra: Lightning, Đầu vào: Type C Sạc nhanh Máy tính để bàn, Máy tính bảng, Laptop, Điện thoại