Phần mềm

Microsoft Visio Pro 2019 (Vĩnh viễn, cho 01 Windows)

12.990.000 ₫

  • Tặng PMH 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Microsoft Visio Std 2019 (Vĩnh viễn, cho 01 Windows)

6.990.000 ₫

  • Tặng PMH 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Micorosoft Project 2019 (Vĩnh viễn, cho 01 Windows)

13.990.000 ₫

  • Tặng PMH 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Microsoft Project Prof 2019 (Vĩnh viễn, cho 01 Windows)

22.990.000 ₫

  • Tặng PMH 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro