Bộ lọc

LỌC THEO:

  Mac mini - MGEN2ZP/A

  Mac mini - MGEN2ZP/A

  16.999.000 ₫

  (1158 đánh giá)

  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2.6 Ghz
  • RAM: 8 GB
  • Đĩa cứng: HDD - 1 TB
  • TG 0%, TT 0đ, 6 tháng 12 Thẻ tín dụng Ngân hàng

  Mac mini - MGEM2ZP/A

  Mac mini - MGEM2ZP/A

  11.999.000 ₫

  (951 đánh giá)

  • Bộ xử lý: Intel Core i5 1.4 Ghz
  • RAM: 4 GB
  • Đĩa cứng: HDD - 500 GB
  • TG 0%, TT 0đ, 6 tháng 12 Thẻ tín dụng Ngân hàng