Macbook Pro 15 inch Touch Bar 256GB (2017)
   48.004.000đ
   • Còn 2 máy tại Hồ Chí Minh
   Macbook 12 512GB (2017)
   31.999.000đ
   • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
   iPhone 8 Plus 256GB
   25.911.000đ
   • Còn 1 máy tại Lâm Đồng
   iPhone 7 Plus 256GB
   21.604.000đ
   • Còn 1 máy tại Hà Nội
   iPhone 8 Plus 64GB
   21.591.000đ
   • Còn 9 máy tại Đà Nẵng,Đồng Nai,Hồ Chí Minh,Khánh Hòa,Lâm Đồng,Thái Bình
   Macbook Air 13 256GB MMGG2ZP/A
   20.999.000đ
   • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
   iPad Pro 10.5 WI-FI 4G 256GB (2017)
   19.679.000đ
   • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
   Dell Ins N7566A
   19.492.000đ
   • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
   Macbook Air 13 128GB MQD32SA/A (2017)
   19.195.000đ
   • Còn 1 máy tại Hà Nội
   iPhone 8 64GB
   18.899.000đ
   • Còn 2 máy tại Hà Nội,Hồ Chí Minh
   iPhone 7 Plus 128GB PRODUCT RED
   18.854.000đ
   • Còn 2 máy tại Bình Dương,Hà Nội
   iPad Pro 12.9 WI-FI 4G 64GB (2017)
   18.722.000đ
   • Còn 1 máy tại Vĩnh Long