iPhone X 256GB
   30.613.000đ
   • Còn 26 máy tại An Giang,Bắc Ninh,Bình Dương,Bình Thuận,Cần Thơ,Đà Nẵng,Đồng Nai,Hà Nội,Hồ Chí Minh,Huế,Lạng Sơn,Lào Cai,Nghệ An
   iPhone X 64GB
   26.389.000đ
   • Còn 53 máy tại Bắc Giang,Bắc Kạn,Bắc Ninh,Bình Dương,Bình Thuận,Đà Nẵng,Đak Lak,Đồng Nai,Gia Lai,Hà Nội,Hồ Chí Minh,Huế,Khánh Hòa,Kiên Giang,Quảng Ngãi,Sóc Trăng,Sơn La,Thanh Hóa
   iPhone 8 Plus 256GB
   24.189.000đ
   • Còn 37 máy tại Bắc Ninh,Đà Nẵng,Hà Nội,Hồ Chí Minh,Hòa Bình,Kiên Giang,Lâm Đồng,Lạng Sơn,Quảng Nam,Quảng Ninh,Sóc Trăng
   iPhone 8 256GB
   21.659.000đ
   • Còn 6 máy tại Hà Nội,Hải Phòng,Hồ Chí Minh
   iPhone 8 Plus 64GB
   20.152.000đ
   • Còn 130 máy tại An Giang,Bắc Giang,Bạc Liêu,Bắc Ninh,Bình Định,Bình Dương,Bình Thuận,Cần Thơ,Đà Nẵng,Đak Lak,Đồng Nai,Hà Nam,Hà Nội,Hồ Chí Minh,Huế,Khánh Hòa,Kiên Giang,Lâm Đồng,Lào Cai,Long An,Nghệ An,Ninh Bình,Quảng Nam,Quảng Ngãi,Quảng Ninh,Quảng Trị,Sóc Trăng,Sơn La,Tây Ninh,Thái Bình,Thái Nguyên,Tiền Giang
   iPhone 7 Plus 256GB
   19.437.000đ
   • Còn 2 máy tại Hải Dương,Hồ Chí Minh
   Macbook Air 13 128GB MQD32SA/A (2017)
   19.195.000đ
   • Còn 3 máy tại Hồ Chí Minh,Huế
   iPhone 7 Plus 128GB
   18.172.000đ
   • Còn 15 máy tại Bạc Liêu,Bắc Ninh,Đà Nẵng,Đồng Nai,Hà Nam,Hồ Chí Minh,Lào Cai,Ninh Thuận,Quảng Ninh,Sơn La,Tiền Giang
   iPhone 8 64GB
   17.633.000đ
   • Còn 46 máy tại An Giang,Bắc Giang,Bắc Ninh,Bến Tre,Bình Thuận,Đà Nẵng,Đồng Nai,Đồng Tháp,Hà Nội,Hải Phòng,Hồ Chí Minh,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Nam,Quảng Ninh,Thanh Hóa
   iPad Pro 10.5 WI-FI 4G 256GB (2017)
   17.281.000đ
   • Còn 6 máy tại Đà Nẵng,Hà Nội,Lào Cai,Quảng Ninh
   Samsung Galaxy Note 8
   16.995.000đ
   • Còn 129 máy tại An Giang,Bắc Giang,Bắc Kạn,Bạc Liêu,Bắc Ninh,Bình Định,Bình Dương,Bình Phước,Bình Thuận,Cà Mau,Đak Lak,Đồng Nai,Đồng Tháp,Hà Nam,Hà Nội,Hà Tĩnh,Hải Dương,Hải Phòng,Hồ Chí Minh,Hòa Bình,Huế,Khánh Hòa,Kiên Giang,Lâm Đồng,Long An,Nam Định,Ninh Bình,Ninh Thuận,Quảng Nam,Quảng Ngãi,Quảng Ninh,Sóc...
   iPhone 6s Plus 64GB
   16.599.000đ
   • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh