Macbook Pro 15 inch Touch Bar 256GB (2017)
   48.004.000đ
   • Còn 2 máy tại Hồ Chí Minh
   Macbook 12 512GB (2017)
   31.999.000đ
   • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
   iPhone 8 Plus 64GB
   21.591.000đ
   • Còn 10 máy tại Bắc Giang,Đak Lak,Đồng Nai,Đồng Tháp,Gia Lai,Hồ Chí Minh,Quảng Trị,Tiền Giang
   iPad Pro 10.5 WI-FI 4G 256GB (2017)
   19.679.000đ
   • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
   Samsung Galaxy Note 8
   18.667.000đ
   • Còn 50 máy tại An Giang,Bắc Giang,Bắc Ninh,Bình Dương,Đồng Nai,Đồng Tháp,Gia Lai,Hà Nam,Hà Nội,Hồ Chí Minh,Lâm Đồng,Ninh Thuận,Phú Thọ,Quảng Trị,Sơn La,Tây Ninh,Thanh Hóa,Tiền Giang,Vũng Tàu,Yên Bái
   iPhone 7 Plus 128GB PRODUCT RED
   18.634.000đ
   • Còn 4 máy tại Bình Dương,Hồ Chí Minh,Huế,Ninh Bình
   iPhone 7 Plus 256GB
   18.480.000đ
   • Còn 2 máy tại Hà Nội,Hồ Chí Minh
   iPhone 7 Plus 128GB
   16.786.000đ
   • Còn 8 máy tại Cà Mau,Đà Nẵng,Đồng Nai,Gia Lai,Hà Nội,Hồ Chí Minh,Nghệ An
   iPad Pro 10.5 WI-FI 4G 64GB (2017)
   16.401.000đ
   • Còn 3 máy tại Đak Lak,Hồ Chí Minh
   Macbook Air 11.6" - MD223ZP/A ( 2012 )
   16.390.000đ
   • Còn 1 máy tại Hà Nội
   iPad Pro 10.5 WI-FI 64GB (2017)
   15.299.000đ
   • Còn 1 máy tại Khánh Hòa
   iPhone 7 Plus 32GB
   15.004.000đ
   • Còn 15 máy tại Hà Nội,Hồ Chí Minh,Khánh Hòa,Long An,Ninh Bình,Tây Ninh,Vũng Tàu