Macbook Pro 15 inch Touch Bar 256GB (2017)
      48.004.000đ
      • Còn 2 máy tại Hồ Chí Minh
      Macbook 12 512GB (2017)
      31.999.000đ
      • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
      Macbook Pro 13 inch 256GB (2017)
      30.404.000đ
      • Còn 1 máy tại Hà Nội
      iPhone 8 Plus 256GB
      25.911.000đ
      • Còn 1 máy tại Lâm Đồng
      iPhone 7 Plus 256GB
      21.604.000đ
      • Còn 1 máy tại Hà Nội
      iPhone 8 Plus 64GB
      21.591.000đ
      • Còn 8 máy tại Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Khánh Hòa,Lâm Đồng,Thái Bình
      iPad Pro 10.5 WI-FI 4G 256GB (2017)
      19.679.000đ
      • Còn 1 máy tại Hồ Chí Minh
      iPhone 8 64GB
      18.899.000đ
      • Còn 1 máy tại Hà Nội
      iPhone 7 Plus 128GB PRODUCT RED
      18.854.000đ
      • Còn 2 máy tại Bình Dương,Hồ Chí Minh
      iPad Pro 12.9 WI-FI 4G 64GB (2017)
      18.722.000đ
      • Còn 1 máy tại Vĩnh Long
      Samsung Galaxy Note 8
      18.667.000đ
      • Còn 40 máy tại An Giang,Bắc Giang,Bắc Ninh,Bình Định,Bình Dương,Đà Nẵng,Đồng Nai,Đồng Tháp,Gia Lai,Hà Nội,Hải Phòng,Hồ Chí Minh,Ninh Thuận,Phú Thọ,Quảng Trị,Tây Ninh,Tiền Giang,Vũng Tàu
      iPad Pro 12.9 WI-FI 64GB (2017)
      16.797.000đ
      • Còn 1 máy tại Hà Nội