Ưu đãi đăng ký

Điều kiện mở thẻ Vô cùng đơn giản

Khi mở thẻ, Quý khách cần cung cấp một số giấy tờ, chứng từ nhân thân, địa chỉ, Công việc và thu nhập,... Ngân hàng có thể yêu cầu cung cấp thêm chứng từ trong trường hợp cần thiết

Xem thêm điều kiện và điều khoản của ngân hàng Standard & Chartered >>

Thông tin Đăng ký

Bạn có đang sở hữu thẻ tín dụng của ngân hàng khác không?

Tôi đồng ý đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam liên hệ với tôi thông qua các thông tin được cung cấp để giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng

Đăng ký mở thẻ

Các bước mở thẻ