VGA gtx 1650

Card đồ họa MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC

Card đồ họa MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC

5.399.000đ
5.999.000đ
4 GB GDDR5 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Asus TUF-GTX1650-4GD6-GAMING - 4GB GDDR6 - 128 bit

Card đồ hoạ Asus TUF-GTX1650-4GD6-GAMING - 4GB GDDR6 - 128 bit

5.399.000đ
5.999.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO

Card đồ hoạ MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC - 4GB GDDR6 - 128 bit

6.199.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO

Card đồ hoạ Gigabyte N1656OC-4GD - 4GB GDDR6 - 128 bit

5.999.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 1 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO

Card đồ hoạ Asus GeForce GTX 1650

5.999.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Asus TUF GTX 1650 O4GD6 P GAMING - 4GB GDDR6 - 128 bit

Card đồ hoạ Asus TUF GTX 1650 O4GD6 P GAMING - 4GB GDDR6 - 128 bit

5.399.000đ
5.999.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Asus TUF GTX 1650 4GD6 P GAMING - 4GB GDDR6 - 128 bit

Card đồ hoạ Asus TUF GTX 1650 4GD6 P GAMING - 4GB GDDR6 - 128 bit

5.399.000đ
6.199.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Asus DUAL-GTX1650-O4G - 4GB GDDR5 - 128 bit

Card đồ hoạ Asus DUAL-GTX1650-O4G - 4GB GDDR5 - 128 bit

6.300.000đ
6.999.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Gigabyte N1656WF2OC-4GD - 4GB GDDR6 - 128 bit

Card đồ hoạ Gigabyte N1656WF2OC-4GD - 4GB GDDR6 - 128 bit

6.561.000đ
7.290.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Gigabyte N1650IX-4GD - 4GB GDDR5 - 128 bit

Card đồ hoạ Gigabyte N1650IX-4GD - 4GB GDDR5 - 128 bit

5.391.000đ
5.990.000đ
4 GB GDDR5 896 CUDA Cores 1 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Gigabyte N1650OC-4GD - 4GB GDDR5 - 128 bit

Card đồ hoạ Gigabyte N1650OC-4GD - 4GB GDDR5 - 128 bit

6.021.000đ
6.690.000đ
4 GB GDDR5 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Gigabyte N1656WF2-4GD - 4GB GDDR6 - 128 bit

Card đồ hoạ Gigabyte N1656WF2-4GD - 4GB GDDR6 - 128 bit

6.291.000đ
6.990.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Gigabyte N1656D6-4GD - 4GB GDDR6 - 128 bit

Card đồ hoạ Gigabyte N1656D6-4GD - 4GB GDDR6 - 128 bit

6.021.000đ
6.690.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 1 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ hoạ Gigabyte N1650IXOC-4GD - 4GB GDDR5 - 128 bit

Card đồ hoạ Gigabyte N1650IXOC-4GD - 4GB GDDR5 - 128 bit

5.481.000đ
6.090.000đ
4 GB GDDR5 896 CUDA Cores 1 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ họa Asus PH GTX 1650 O4GD6 P

Card đồ họa Asus PH GTX 1650 O4GD6 P

5.724.000đ
6.360.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 1 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Card đồ họa Asus TUF GTX 1650 O4GD6 P GAMING

Card đồ họa Asus TUF GTX 1650 O4GD6 P GAMING

6.075.000đ
6.750.000đ
4 GB GDDR6 896 CUDA Cores 2 quạt
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm thêm đến 400.000 đồng khi thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab Giảm 500.000Đ khi thanh toán VNPAY-QR
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO