Ổ cứng ssd

Ổ cứng WD SSD 240GB Sata3 Green

Ổ cứng WD SSD 240GB Sata3 Green

899.000đ
1.099.000đ
SSD 240 GB Đọc 545 MB/s - Ghi 465 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Lexar M2.2280 NVME 1TB_ LNM610-1TRB

Ổ Cứng Lexar M2.2280 NVME 1TB_ LNM610-1TRB

1.999.000đ
2.399.000đ
SSD 1 TB Ghi 1600 MB/s - Đọc 2100 MB/s M2 NVME
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng SSD Lexar 256 GB M2 NVME - Đọc: 3000 MB/s - Ghi: 1300 MB/s (LNM620X256G)

Ổ Cứng SSD Lexar 256 GB M2 NVME - Đọc: 3000 MB/s - Ghi: 1300 MB/s (LNM620X256G)

899.000đ
1.099.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
SSD WD 480 GB M.2 NVMe - Đọc: 2400 MB/s - Ghi: 1650 MB/s

SSD WD 480 GB M.2 NVMe - Đọc: 2400 MB/s - Ghi: 1650 MB/s

1.499.000đ
1.799.000đ
SSD 480 GB Ghi 1650 MB/s - Đọc 2400 MB/s M2 NVME
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD 240GB (Sata 3)

Ổ Cứng Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD 240GB (Sata 3)

799.000đ
999.000đ
SSD 240 GB Đọc 500 MB/s - Ghi 420 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 512GB_ LNS100-512RB

Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 512GB_ LNS100-512RB

1.499.000đ
1.799.000đ
SSD 512 GB Đọc 550 MB/s - Ghi 500 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 128GB_ LNS100-128RB

Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 128GB_ LNS100-128RB

499.000đ
599.000đ
SSD 128 GB Đọc 520 MB/s - Ghi 450 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Lexar M.2 2280 SATAIII 512GB_LNM100-512RB

Ổ Cứng Lexar M.2 2280 SATAIII 512GB_LNM100-512RB

1.499.000đ
1.799.000đ
SSD 512 GB Ghi 510 MB/s - Đọc 550 MB/s M2 SATA
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 240GB _LNQ100X240G-RNNNG

Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 240GB _LNQ100X240G-RNNNG

799.000đ
999.000đ
SSD 240 GB Ghi 445 MB/s - Đọc 550 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng LEXAR M.2 2280 SATAIII 256GB_LNM100-256RB

Ổ Cứng LEXAR M.2 2280 SATAIII 256GB_LNM100-256RB

799.000đ
999.000đ
SSD 256 GB Ghi 450 MB/s - Đọc 530 MB/s M2 SATA
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Lexar M.2 2280 NVME 500GB_LNM610-500RB

Ổ Cứng Lexar M.2 2280 NVME 500GB_LNM610-500RB

1.599.000đ
1.899.000đ
SSD 500 GB Ghi 1600 MB/s - Đọc 2100 MB/s M2 NVME
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ cứng SSD Blue WD 500GB Sata 3

Ổ cứng SSD Blue WD 500GB Sata 3

1.683.000đ
1.870.000đ
SSD 500 GB Ghi 530 MB/s - Đọc 560 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
SSD Kingston 500 GB M.2 NVMe - Đọc: 2100 MB/s - Ghi: 1700 MB/s

SSD Kingston 500 GB M.2 NVMe - Đọc: 2100 MB/s - Ghi: 1700 MB/s

1.399.000đ
1.699.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD 120GB (Sata 3)

Ổ Cứng Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD 120GB (Sata 3)

499.000đ
599.000đ
SSD 120 GB Ghi 380 MB/s - Đọc 500 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ cứng Western SSD 480GB Sata3, M2-2280 Green

Ổ cứng Western SSD 480GB Sata3, M2-2280 Green

1.399.000đ
1.699.000đ
SSD 480 GB Đọc 545 MB/s - Ghi 465 MB/s M2 SATA
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
SSD Kingmax 256 GB M.2 NVMe - Đọc: 1950 MB/s - Ghi: 1550 MB/s

SSD Kingmax 256 GB M.2 NVMe - Đọc: 1950 MB/s - Ghi: 1550 MB/s

855.000đ
950.000đ
256 GB Đọc 1950 MB/s - Ghi 1550 MB/s
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
SSD Adata 120 GB 2.5" SATA - Đọc: 520 MB/s - Ghi: 450 MB/s

SSD Adata 120 GB 2.5" SATA - Đọc: 520 MB/s - Ghi: 450 MB/s

458.000đ
508.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
SSD Adata 240 GB 2.5" SATA - Đọc: 520 MB/s - Ghi: 450 MB/s

SSD Adata 240 GB 2.5" SATA - Đọc: 520 MB/s - Ghi: 450 MB/s

693.000đ
770.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Lexar M.2 2280 SATAIII 128GB_LNM100-128RB

Ổ Cứng Lexar M.2 2280 SATAIII 128GB_LNM100-128RB

531.000đ
590.000đ
SSD 128 GB Ghi 450 MB/s - Đọc 530 MB/s M2 SATA
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Lexar M.2 2280 NVME NM620 1TB_LNM620X001T-RNNNG

Ổ Cứng Lexar M.2 2280 NVME NM620 1TB_LNM620X001T-RNNNG

3.240.000đ
3.600.000đ
SSD 1 TB Ghi 3000 MB/s - Đọc 3300 MB/s M2 NVME
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 480GB_ LNQ100X480G-RNNNG

Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 480GB_ LNQ100X480G-RNNNG

1.251.000đ
1.390.000đ
SSD 480 GB Ghi 445 MB/s - Đọc 550 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 256GB_ LNS100-256RB

Ổ Cứng 2.5" SATAIII LEXAR 256GB_ LNS100-256RB

756.000đ
840.000đ
SSD 256 GB Đọc 520 MB/s - Ghi 450 MB/s SATA 3
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Lexar M.2 2280 NVME 512GB_LNM620X512G-RNNNG

Ổ Cứng Lexar M.2 2280 NVME 512GB_LNM620X512G-RNNNG

1.656.000đ
1.840.000đ
SSD 512 GB Ghi 2400 MB/s - Đọc 3300 MB/s M2 NVME
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng PLEXTOR 512GB PX-512M9PY+

Ổ Cứng PLEXTOR 512GB PX-512M9PY+

3.150.000đ
3.500.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Kingspec 128GB Interface M.2 NVMe_NE-128

Ổ Cứng Kingspec 128GB Interface M.2 NVMe_NE-128

562.000đ
624.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Kingspec 256GB Interface M2_NT-256

Ổ Cứng Kingspec 256GB Interface M2_NT-256

751.000đ
834.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ổ Cứng Kingspec 128GB Interface M2_NT-128

Ổ Cứng Kingspec 128GB Interface M2_NT-128

507.000đ
563.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO