CPU intel core i5

CPU Intel Core i5 10400 (LGA 1200/6 Core-12 Thread/2.9 GHz-4.3 GHz/12 MB/65 W)

CPU Intel Core i5 10400 (LGA 1200/6 Core-12 Thread/2.9 GHz-4.3 GHz/12 MB/65 W)

4.190.000đ
4.690.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i5-11400F + Quạt

CPU Intel Core i5-11400F + Quạt

3.690.000đ
4.190.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
CPU Intel Core i5-10400F + Quạt

CPU Intel Core i5-10400F + Quạt

3.490.000đ
3.990.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i5 12400F (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

CPU Intel Core i5 12400F (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

4.590.000đ
4.790.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i5 12400 (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

CPU Intel Core i5 12400 (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

5.790.000đ
6.090.000đ
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i5-11400 + Quạt

CPU Intel Core i5-11400 + Quạt

4.590.000đ
5.190.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
CPU Intel Core i5-10400F

CPU Intel Core i5-10400F

3.780.000đ
4.199.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU Intel Core i5-11400F

CPU Intel Core i5-11400F

4.770.000đ
5.299.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i5-11600K

CPU Intel Core i5-11600K

6.840.000đ
7.600.000đ
LGA 1200 6 12 125 W W
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU Intel Core i5-10600K

CPU Intel Core i5-10600K

6.300.000đ
6.999.000đ
LGA 1200 6 12 125 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i5-10600 + Quạt

CPU Intel Core i5-10600 + Quạt

5.670.000đ
6.299.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
CPU Intel Core i5-10500 + Quạt

CPU Intel Core i5-10500 + Quạt

5.040.000đ
5.599.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i5-11500 + Quạt

CPU Intel Core i5-11500 + Quạt

6.039.000đ
6.709.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Đăng Nhập Vào Tài Khoản