33 sản phẩm khuyến mãi lớn

Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl 128GB

Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl 128GB

15.990.000đ 16.990.000đ

GIẢM 5%

Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl 128GB

15.990.000đ 16.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 1.000.000đ chỉ còn 15.990.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Samsung Galaxy A9 Pro

Samsung Galaxy A9 Pro

9.490.000đ 10.990.000đ

GIẢM 13%

Samsung Galaxy A9 Pro

9.490.000đ 10.990.000đ

GIẢM 13%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 1.500.000đ chỉ còn 9.490.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7

12.990.000đ 14.990.000đ

GIẢM 13%

Samsung Galaxy S7

12.990.000đ 14.990.000đ

GIẢM 13%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 2.000.000đ chỉ còn 12.990.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge

13.990.000đ 15.490.000đ

GIẢM 9%

Samsung Galaxy S7 Edge

13.990.000đ 15.490.000đ

GIẢM 9%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 1.500.000đ chỉ còn 13.990.000đ áp dụng khi mua màu Hồng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
MEIZU M3s

MEIZU M3s

2.390.000đ 2.690.000đ

GIẢM 11%

MEIZU M3s

2.390.000đ 2.690.000đ

GIẢM 11%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 300.000đ chỉ còn 2.390.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
MEIZU M3 note

MEIZU M3 note

3.490.000đ 3.990.000đ

GIẢM 12%

MEIZU M3 note

3.490.000đ 3.990.000đ

GIẢM 12%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 500.000đ chỉ còn 3.490.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Huawei GR5 2017 Pro

Huawei GR5 2017 Pro

7.490.000đ

Huawei GR5 2017 Pro

7.490.000đ


Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Tặng Phiếu mua hàng 800.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Huawei Gr5 2017

Huawei Gr5 2017

5.990.000đ

Huawei Gr5 2017

5.990.000đ


Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Tặng Phiếu mua hàng 600.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Huawei GR5 Mini

Huawei GR5 Mini

3.990.000đ

Huawei GR5 Mini

3.990.000đ


Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Tặng Phiếu mua hàng 500.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Coolpad Fancy 3

Coolpad Fancy 3

3.290.000đ 3.690.000đ

GIẢM 10%

Coolpad Fancy 3

3.290.000đ 3.690.000đ

GIẢM 10%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 400.000đ chỉ còn 3.290.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Coolpad Sky 3 Pro

Coolpad Sky 3 Pro

2.990.000đ 3.490.000đ

GIẢM 14%

Coolpad Sky 3 Pro

2.990.000đ 3.490.000đ

GIẢM 14%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 500.000đ chỉ còn 2.990.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends)
Asus E200HA-FD0043TS

Asus E200HA-FD0043TS

4.740.500đ 4.990.000đ

GIẢM 5%

Asus E200HA-FD0043TS

4.740.500đ 4.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 4.740.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X541UV-XX143D

Asus X541UV-XX143D

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Asus X541UV-XX143D

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 11.390.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus TP301UA-DW260T

Asus TP301UA-DW260T

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Asus TP301UA-DW260T

11.390.500đ 11.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 11.390.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X454LA-WX292D

Asus X454LA-WX292D

8.065.500đ 8.490.000đ

GIẢM 5%

Asus X454LA-WX292D

8.065.500đ 8.490.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 8.065.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X540LA-XX265D

Asus X540LA-XX265D

8.540.500đ 8.990.000đ

GIẢM 5%

Asus X540LA-XX265D

8.540.500đ 8.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 8.540.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Asus X540LJ-XX316D

Asus X540LJ-XX316D

9.490.500đ 9.990.000đ

GIẢM 5%

Asus X540LJ-XX316D

9.490.500đ 9.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 9.490.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5568

Dell Vostro V5568

12.141.000đ 13.490.000đ

GIẢM 10%

Dell Vostro V5568

12.141.000đ 13.490.000đ

GIẢM 10%

Khuyến mại:

 • Tặng Túi/Balo MTXT.
 • Không áp dụng kèm các khuyến mãi khác
 • Không áp dụng kèm khuyến mãi F.Friends
 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 10% chỉ còn 12.141.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05
Dell V5568

Dell V5568

12.591.000đ 13.990.000đ

GIẢM 10%

Dell V5568

12.591.000đ 13.990.000đ

GIẢM 10%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 10% chỉ còn 12.591.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

15.475.500đ 16.290.000đ

GIẢM 5%

Dell Vostro V5568/i5-7200U/Win10

15.475.500đ 16.290.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 15.475.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5568/ i5-7200U

Dell Vostro V5568/ i5-7200U

17.090.500đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Dell Vostro V5568/ i5-7200U

17.090.500đ 17.990.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 17.090.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Vostro V5468/i3-7100U

Dell Vostro V5468/i3-7100U

13.005.500đ 13.690.000đ

GIẢM 5%

Dell Vostro V5468/i3-7100U

13.005.500đ 13.690.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 13.005.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Dell Inspiron 3552

Dell Inspiron 3552

6.165.500đ 6.490.000đ

GIẢM 5%

Dell Inspiron 3552

6.165.500đ 6.490.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 6.165.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Lenovo IdeaPad 100-14IBD/ i3-5005U

Lenovo IdeaPad 100-14IBD/ i3-5005U

7.875.500đ 8.290.000đ

GIẢM 5%

Lenovo IdeaPad 100-14IBD/ i3-5005U

7.875.500đ 8.290.000đ

GIẢM 5%

Khuyến mại:

 • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm ngay 5% chỉ còn 7.875.500đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác, F.Friends). Tặng Túi/Balo MTXT.
Hiển thị thêm 9 sản phẩm khác